Adókedvezmény

Adomány társasági adókedvezménye:

A jelenlegi szabályok szerint a közhasznú szervezetnek juttatott adomány után a cégek adókedvezményre jogosultak: az adózás előtti eredmény az adomány 20%-ával (tartós adományozási szerződés esetén az adomány 40%-ával) csökkenthető. (Társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja szerinti adóalap-kedvezmény.)

A közhasznú szervezetnek nyújtott adomány – a közhasznú szervezet által kiállított igazolás birtokában – költségként elszámolható. (A társasági adóról szóló 199. évi LXXXI. tv. 3. melléklete B) részének 17. pontja alapján.)

Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.

A DOKTA a közhasznúsági státuszt várhatóan 2017-ben szerzi meg.